سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

WP 1 379,000ریال
 • فضا ذخیره سازی100 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL1
 • MYSQL1
 • ایمیل5
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله690.000ريال
WP 2 545,000ریال
 • فضا ذخیره سازی250 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL1
 • MYSQL1
 • ایمیل10
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله990.000ريال
WP 3 655,000ریال
 • فضا ذخیره سازی500 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL2
 • MYSQL2
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله1,190.000ريال
WP 4 765,000ریال
 • فضا ذخیره سازی1000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL2
 • MYSQL2
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله1,390.000ريال
WP 5 1,039,500ریال
 • فضا ذخیره سازی2000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL3
 • MYSQL3
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه0
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله1,890.000ريال
WP 6 1,365,000ریال
 • فضا ذخیره سازی5000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL3
 • MYSQL3
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله2,490.000ريال
WP 7 1,990,000ریال
 • فضا ذخیره سازی10000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه)نامحدود
 • MSSQL3
 • MYSQL3
 • ایمیلنامحدود
 • زیردامنهنامحدود
 • دامنه اضافه1
 • زبان برنامه نویسیHTML ,ASP.NET,PHP,Java
 • یکساله3,630.000ريال