در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
فضا ذخیره سازی
ترافیک (ماهیانه)
MySQL
ایمیل
زیردامنه
دامنه اضافه
گواهی نامه SSL
زبان برنامه نویسی
CP 1

490,000ریال سالانه
100 مگابایت
5 گیگابایت
1
5
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaCP 2

690,000ریال سالانه
250 مگابایت
10 گیگابایت
1
10
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaCP 3

990,000ریال سالانه
500 مگابایت
15 گیگابایت
2
نا محدود
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaCP 4

1,290,000ریال سالانه
1000 مگابایت
20 گیگابایت
2
نا محدود
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaCP 5

1,790,000ریال سالانه
2000 مگابایت
30 گیگابایت
3
نا محدود
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaCP 6

2,290,000ریال سالانه
5000 مگابایت
50 گیگابایت
3
نا محدود
نامحدود
1
رایگان
HTML ,PHP,Java