سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

سرور اختصاصی PDS 1 شروع از
21,000,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده12 Core - 24 Threads
 • رم32 GB
 • هارد دیسک2* 900 SAS10K
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 2 شروع از
26,000,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده16 Core - 32 Threads
 • رم32 GB
 • هارد دیسک2* 600 SAS10K
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 3 شروع از
32,500,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده16 Core - 32 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 3 با پورت 10 گیگ شروع از
36,500,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده16 Core - 32 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 4 شروع از
37,000,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده20 Core - 40 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 4 با پورت 10 گیگ شروع از
41,000,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده20 Core - 40 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 500 SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 5 شروع از
44,000,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده24 Core - 48 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 1T SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 5 با پورت 10 گیگ شروع از
48,000,000ریال
 • نوع سرورG8
 • پردازنده24 Core - 48 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 1T SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 6 شروع از
39,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده 16 Core - 32 Threads
 • رم32 GB
 • هارد دیسک2*500 SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 6 با پورت 10 گیگ شروع از
43,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده 16 Core - 32 Threads
 • رم32 GB
 • هارد دیسک2*500 SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 7 شروع از
43,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده20 Core - 40 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2* 500 SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 7 با پورت 10 گیگ شروع از
47,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده20 Core - 40 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2* 500 SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 8 شروع از
53,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده24 Core - 48 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 1 T SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 8 با پورت 10 گیگ شروع از
57,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده24 Core - 48 Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2 * 1 T SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 9 شروع از
71,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده28 Core - 56 Threads
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 9 با پورت 10 گیگ شروع از
75,000,000ریال
 • نوع سرورG9
 • پردازنده28 Core - 56 Threads
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 10 شروع از
124,000,000ریال
 • نوع سرورG10
 • پردازنده40 Core - 80Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 10 با پورت 10 گیگ شروع از
128,000,000ریال
 • نوع سرورG10
 • پردازنده40 Core - 80Threads
 • رم64 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 11 شروع از
158,000,000ریال
 • نوع سرورG10
 • پردازنده48 Core - 96Threads
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت1 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری
سرور اختصاصی PDS 11 با پورت 10 گیگ شروع از
162,000,000ریال
 • نوع سرورG10
 • پردازنده48 Core - 96 Threads
 • رم128 GB
 • هارد دیسک2*1 T SSD
 • پورت10 گیگ
 • زمان تحویل72 ساعت کاری