در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
فضا ذخیره سازی
ترافیک (ماهیانه)
MSSQL
MYSQL
ایمیل
زیردامنه
دامنه اضافه
زبان برنامه نویسی
یکساله
WP 1

690,000ریال سالانه
100 مگابایت
10 گیگابایت
1
1
5
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
690.000ريالWP 2

990,000ریال سالانه
250 مگابایت
20 گیگابایت
1
1
10
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
990.000ريالWP 3

1,190,000ریال سالانه
500 مگابایت
30 گیگابایت
2
2
نامحدود
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
1,190.000ريالWP 4

1,390,000ریال سالانه
1000 مگابایت
40 گیگابایت
2
2
نامحدود
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
1,390.000ريالWP 5

1,890,000ریال سالانه
2000 مگابایت
50 گیگابایت
3
3
نامحدود
نامحدود
0
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
1,890.000ريالWP 6

2,490,000ریال سالانه
5000 مگابایت
100 گیگابایت
3
3
نامحدود
نامحدود
1
HTML ,ASP.NET,PHP,Java
2,490.000ريال