در صورتی که قبلا مشتری شرکت صفر و یک پرداز بوده اید قبل از خرید جدید به حساب کاربری خود وارد شوید
فضا ذخیره سازی
ترافیک (ماهیانه)
MySQL
ایمیل
زیردامنه
دامنه اضافه
گواهی نامه SSL
زبان برنامه نویسی
DA 1

390,000ریال سالانه
100 مگابایت
5 گیگابایت
1
5
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaDA 2

590,000ریال سالانه
250 مگابایت
10 گیگابایت
1
10
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaDA 3

890,000ریال سالانه
500 مگابایت
15 گیگابایت
2
نا محدود
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaDA 4

1,190,000ریال سالانه
1000 مگابایت
20 گیگابایت
2
نا محدود
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaDA 5

1,590,000ریال سالانه
2000 مگابایت
30 گیگابایت
3
نا محدود
نامحدود
0
رایگان
HTML ,PHP,JavaDA 6

1,990,000ریال سالانه
5000 مگابایت
50 گیگابایت
3
نا محدود
نامحدود
1
رایگان
HTML ,PHP,Java