سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

1Unit شروع از
2,300,000ریال
 • آمپر3 Amp
 • آی پی(30/)1
 • ترافیک ماهانه200 GB
2Units شروع از
4,500,000ریال
 • آمپر3 Amp
 • آی پی1(/30)
 • ترافیک ماهیانه400 GB
4Units شروع از
8,800,000ریال
 • آمپر6 Amp
 • آی پی8(/29)
 • ترافیک ماهیانه800 GB
10Units شروع از
20,600,000ریال
 • آمپر8 Amp
 • آی پی8(/29)
 • ترافیک ماهیانه2.5 TB
(20Units(Half Rack شروع از
39,000,000ریال
 • آمپر12 Amp
 • آی پی16(/28)
 • ترافیک ماهیانه4 TB
(40Units(Full Rack شروع از
76,000,000ریال
 • آمپر16 Amp
 • آی پی32(/27)
 • ترافیک ماهیانه8 TB
8Units 16,800,000ریال
 • آمپر8 Amp
 • آی پی8(/29)
 • ترافیک ماهیانه2 TB
فایروال سخت افزاری 4,000,000ریال